MEDIACJE/PROJEKTY

Centrum Zgody powstao z myl o stworzeniu w Trjmiecie miejsca, w ktrym bdzie mona bez przeszkd, w sposb bezpieczny, spokojny i satysfakcjonujcy prowadzi rozmowy dotyczce kwestii trudnych i spornych. Ze wzgldu na fakt, e autorami zgody s sami zainteresowani, nie ograniczamy i nie narzucamy form dialogu, oraz sposobu rozwizywania konfliktw. Zachcamy do rozmw we wszystkich sprawach, w ktrych nastpuje rnica zda i wola osignicia porozumienia.

Mamy dowiadczenie w trudnych negocjacjach i rozmowach biznesowych - penimy rol osoby bezstronnej, prowadzcej i porzdkujcej rozmow.

Pomagamy w komunikacji interpersonalnej, okrelaniu potrzeb i interesw, poszukiwaniu alternatywnych rozwiza sporu i osiganiu ugody.

Przygotowujemy do rozmw i doradzamy jak poradzi sobie z sytuacjami konfliktowymi pomidzy pracownikami oraz kadr wyszego szczebla.

Specjalizujemy si w mediacjach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Bartosz Powiardowski - waciciel

Zachcamy do korzystania z mediacji zamiast drogi sdowej !

Zapraszamy do korzystania z naszych usug.

 

©2010 Centrum Zgody Wszystkie prawa zastrzezone